Cursussen Nederlands : Threshold pb 2+3

In de cursus Zakelijk Nederlands Richtgraad 2 krijg je praktische toepassingen bij thema’s als Communiceren (telefoneren, e-mails, verslagen, evaluaties,…), Vergaderen, Presenteren en Onderhandelen. Luisteroefeningen, aangepaste teksten en rollenspelen helpen je op weg om deze thema’s te verkennen. Wij herhalen en oefenen de grammatica die zich aandient in deze 2de richtgraad van NT2 zoals scheidbare werkwoorden, conjuncties en bijzinconstructies, pronomina, de passieve vorm, vaste preposities en uiteraard de vervoeging van werkwoorden en adequate tijdsvormen. Actuele onderwerpen vervolledigen het aanbod en zetten aan tot mondelinge discussies en argumentaties in de klas. Ook woordenschatverrijking is een beoogd doel. Je wordt uitgedaagd tot het samenstellen van een persoonlijk portfolio met lees- en luisterfiches. Een mondelinge presentatie binnen een aangereikt kader maakt eveneens deel uit van het opgelegde takenpakket. Wij streven er ook naar een bedrijfsbezoek te organiseren op de werkvloer van een Belgische onderneming of organisatie en/of nodigen een interessante gast uit die vertelt over zijn/haar professionele ervaringen.

Er zijn nog geen cursussen beschikbaar in dit semester. Vanaf juni vind je hier het nieuwe rooster voor cursussen die in september starten. Laat ons gerust weten wat je interesseert.

Meer info volgt later.