Cursussen Frans : Effective­ness 2 e-learning

Je schrijft behoorlijk de taal, maar je voelt dat het vlotter kan. Je zinnen kunnen duidelijker, je woordkeuze preciezer, je stijl beter. Je wil moeilijke krantenartikels en opiniestukken begrijpen, zelfs al ken je niet alle woorden in de tekst. En ook qua onderwerpen wil je af van de platgetreden paden.

In deze cursus trainen we complexe zinsstructuren en besteden we veel aandacht aan woordenschatverrijking. Je leert courante persoonlijke en zakelijke brieven schrijven, je mening en standpunt verdedigen in een essay, een rapport en een klachtenbrief. Je leert persoonlijke en zakelijke brieven, columns en artikels op inhoudelijk en structureel vlak beoordelen. Op het einde van deze cursus kan je:

  • het juiste taalregister gebruiken in de teksten die je schrijft
  • over het algemeen foutloos schrijven en de juiste verbindingswoorden gebruiken
  • authentieke krantenartikels en opiniestukken begrijpen en kritisch becommentariëren in de klas
  • nieuwe aangeleerde woordenschat consequent gebruiken in een tekst
  • je inleven in de cultuur van het taalgebied en er over schrijven en debatteren.

Er zijn nog geen cursussen beschikbaar in dit semester. Vanaf juni vind je hier het nieuwe rooster voor cursussen die in september starten. Laat ons gerust weten wat je interesseert.

Om voor dit niveau in te schrijven, moet je een certificaat van Vantage 2 hebben. Heb je dit, maar vind je het nergens meer, of ken je de taal al? Dan kan je op het secretariaat van de school of op onze website een korte niveautest afleggen. Als je hierop voldoende scoort, kan je je inschrijven voor dit niveau.