Hoe inschrijven voor diploma secundair en de beroepsopleidingen?

Ik wil les volgen in

Hoe schrijf je je in?
Wat doe ik?
 • Voor de opstart in september in Halle neem je contact op met VDAB via joke.graser@vdab.be
 • Of je mailt naar sandy.vanasbroeck@cvosemper.be

Ik wil les volgen in

Hoe schrijf je je in?
 • Je schrijft je in voor een infosessie
 • of je maakt een afspraak met sandy.vanasbroeck@cvosemper.be
Wat neem je mee?
 • Je identiteitskaart en/of bewijs van wettig verblijf in België
 • Je bankkaart of je opleidingscheques
  Je kan niet cash betalen.
 • Een attest van de VDAB, het OCMW. Zo betaal je misschien minder.  
  Kijk voor meer informatie op https://www.vlaanderen.be/vrijstelling-of-vermindering-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijs of neem contact op met het secretariaat.
 • Kom je in aanmerking voor een VDAB-contract neem je contact op met ingrid.vandevoorde@vdab.be
 • Als je EVK (eerder verworven competenties) hebt, documenten op basis waarvan we je kunnen vrijstellen van bepaalde modules (deelcertificaten, diploma’s, certificaten, tewerkstellingsattesten,..)
Je hebt nog vragen?
Hoe schrijf je je in?
 • Je schrijft je in voor een infosessie
 • of je maakt een afspraak met sandy.vanasbroeck@cvosemper.be
Wat neem je mee?
 • Je identiteitskaart en/of bewijs van wettig verblijf in België
 • Je bankkaart of je opleidingscheques
  Je kan niet cash betalen.
 • Een attest van de VDAB, het OCMW. Zo betaal je misschien minder.  
  Kijk voor meer informatie op https://www.vlaanderen.be/vrijstelling-of-vermindering-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijs of neem contact op met het secretariaat.
 • Kom je in aanmerking voor een VDAB-contract neem je contact op met ingrid.vandevoorde@vdab.be
 • Als je EVK (eerder verworven competenties) hebt, documenten op basis waarvan we je kunnen vrijstellen van bepaalde modules (deelcertificaten, diploma’s, certificaten, tewerkstellingsattesten,..)
Je hebt nog vragen?