Medisch Administratief Bediende

Een medisch administratief bediende (medisch secretaresse/medisch secretaris) werkt in een ziekenhuis, een dokterspraktijk, een gezondheidscentrum of elders in de gezondheidszorg. Hij/zij moet kennis hebben van medische terminologie, secretarieel vaardig zijn én de medische wereld begrijpen. Een medisch administratief bediende komt ook in contact met de patiënten en moet daarom ook sociaal-communicatief vaardig zijn.

Infomomenten

Zit er een medisch administratief talent in jou?

Wat ga ik leren?

Na de opleiding kan de cursist:

 • eigen werkzaamheden plannen.
 • het onthaal verzorgen.
 • eenvoudige correspondentie in het Nederlands verzorgen.
 • in de moedertaal communiceren.
 • een anderstalige patiënt begroeten en begeleiden.
 • de post en het archief verzorgen.
 • administratieve en logistieke taken uitvoeren
 • met gepaste software werken.

Modules

Infomomenten

 • Registreer voor een van de infosessies met chat:

  • op donderdag 18 juni van 16.30u tot 19.30u
  • en dinsdag 30 juni van 15u tot 18.30u.

  Meer info volgt.

Evaluatie

Er zijn gespreide evaluaties op basis van toetsen en taken tijdens de modules. Soms is er ook een eindevaluatie.

Vrijstellingen

Er worden geen algemene vrijstellingsproeven georganiseerd. Je kan een vrijstelling vragen aan de vakleerkracht voor de lessenreeks begint. Elke aanvraag wordt individueel bekeken. De directie beslist of je de vrijstelling krijgt. Eventueel wordt een bijkomende proef opgelegd.

Waar en wanneer?

Vanaf schooljaar 2020-2021

Inschrijvingsgeld

Je betaalt max. € 1,50 per lesuur met een limiet van € 300 per semester.