EVC-assessment van kinderbegeleider

Heb jij al heel wat ervaring opgebouwd in de kinderopvang maar nog niet het juiste kwalificatiebewijs?

Vanaf januari 2020 bestaat de mogelijkheid om je vaardigheden, ervaring en kennis om te zetten in ‘competentiebewijzen’.
Dit kan zowel voor de begeleider ‘baby’s en peuters’ als de begeleider ‘schoolgaande’ kinderen.

Voor elke competentie uit het beroepsprofiel kan je het bewijs krijgen dat je deze beheerst. De competenties die je beheerst worden omgezet in vrijstellingen voor de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’.
Deze vrijstellingen gelden bij alle instellingen die de opleiding aanbieden.

Evaluatie?

Je kan je vaardigheden laten erkennen door deel te nemen aan het EVC-assessment. Twee assessoren komen jou observeren terwijl je aan het werk bent als kinderbegeleider en je legt een aantal bijkomende proeven af.

Waar en wanneer?

De observatie gaat door in de opvang waar jij werkt. Als je niet aan het werk bent als kinderbegeleider kan je een opvang zoeken waar het assessment mag plaats vinden.
De tweede dag vindt plaats bij CVO Semper, campus Meise-Jette.

Kostprijs?

€120 euro.  Vrijstellingen mogelijk.

Informatie of inschrijven?

Neem contact op met sandy.vanasbroeck@cvosemper.be

Deelnemers aan een assessment hebben recht op 16 uren vlaams opleidingsverlof (VOV).

Infomomenten